Úvod

 

Co je to Homa terapie?

Homa je sanskrtské slovo, rovněž se používá slovo Jadžna, které je synonymem.

Jadžna je odborný termín z Véd, což je věda o bioenergii a označuje proces odstraňování nečistot z atmosféry prostřednictvím ohně. Její význam tedy spočívá v léčení a čištění atmosféry pomocí ohně. Léčíte atmosféru a vyčištěná atmosféra pak léčí vás. To je centrální idea Homa terapie. Termín „léčení atmosféry“ má dalekosáhlý význam, který moderní věda ještě neprozkoumala.

Jadžna dodává výživné látky našemu životnímu prostředí, které mu díky znečištění chybí. Molekulární změny štěpení a fúze atomů způsobují změnu vlastností prvků ve vztahu k atomové struktuře a váze. Rotace elektronů a neutronů probíhá různou rychlostí. Pakliže vědcům zprostředkujeme správný úhel pohledu, můžeme poukázat na pozitivní využití tohoto vědění v různých oblastech z perspektivy Jadžny.

Homa terapie je zjevená věda. Je tak stará jako Stvoření samo. V průběhu času bylo toto vědění zapomenuto. Nyní ale znovu ožívá a může poskytnout návod na opětovné vyčištění planety, především jejího znečištěného životního prostředí. Homa terapie pochází z Véd, z dosud nejstaršího známého lidského vědění.

Pokud se vše na základě znečištěného životního prostředí vyvíjí špatným směrem, začnou se měnit také přírodní prvky. Soudržnost atomů a jejich fúze probíhá jiným způsobem, jak to popisuje Atharva Véda. Píše se zde: „Pokud se atom začne nesprávným způsobem štěpit a roztékat, pak to může zapříčinit zánik celé civilizace. Pokud se bude provádět Jadžna (Homa), pomůže to situaci zharmonizovat a vyprodukovat nový užitečný prvek.“ Všimněte si, že tu nepadlo slovo ´vytvořit´. Nic nového tu nevzniká, jen se věci transformují. Takovéto vědění se nazývá Homa terapie. Dá využít v různých oblastech. 

 

Poznámka: ze sanskrtu je Agni - oheň, Hotra - oběť; Homa - souhrnný název pro různé ohňové techniky

Zdroj: Šrí Vasant, Homa terapie - vaše poslední naděje

 

Kontakt

Agnihotra Czech

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode