Agnihotra Homa

 

Motto: ,,Uzdrav atmosféru a uzdravená atmosféra tě vyléčí"

 

Agnihotra, základní Homa

Agnihotra Homa je základem pro všechny ostatní Homa ohně, které byly předány ve starobylých Védách. Védy jsou učením o bioenergii, psychoterapii, medicíně, zemědělství, biogenetice, kontrole počasí a meziplanetární komunikaci. Pro léčivý obřad Agnihotra ohně se používá měděná pyramida předepsaných rozměrů.

Měď a zlato jsou jediné dva kovy, ze kterých je možné vyrobit pyramidu pro Agnihotru. Všechny civilizace a tradice věděly již odedávna, že měď a zlato mají léčivé vlastnosti. Ve vědě o Homa terapii existuje jen malý rozdíl mezi léčivými účinky mědi a zlata, které se používají na výrobu nádoby ve tvaru pyramidy pro Agnihotra oheň.

Agnihotra oheň je obřad vyladěný na biorytmus východu a západu Slunce. Celý obřad se skládá z přípravy malého ohně uprostřed měděné pyramidy předepsané velikosti. Do ohně se vhodí několik rýžových zrnek za zpěvu dvou jednoduchých manter přesně v čase východu nebo západu Slunce. Agnihotru můžete provozovat ve vašem bytě, na zahradě, v kanceláři nebo dokonce i v autě. Zabere jen několik minut vašeho času denně.

Východ a západ Slunce

Ve staré himalájské tradici, která vychází z Véd, existují různé definice východu a západu Slunce. To ovšem znamená, že pro techniku Agnihotry, která v určité oblasti vyživuje rostliny a redukuje nemoci, bychom měli používat přesnou definici. Tato definice spočívá v momentu, kdy je polovina slunečního kotouče na obzoru a nezohledňuje viditelnost nebo refrakci - ohyb paprsků. Počet lidí provádějících obřad Agnihotry dnes stoupá a jde do tisíců na všech kontinentech. Výpočty časů na Agnihotru (východů a západů Slunce) se nabízejí zdarma pro jakékoliv místo na světě. Všichni ve svém počítačovém programu používají jen tuto definici.

Podle staré tradice je východ a západ Slunce popisován takto:

Při východu ze Slunce tryská záplava ohně, elektřiny, étheru a jiných, jemných energií na území, nad kterým právě vychází Slunce. Což je úžasné.

Tento příval energie čistí a posiluje všechno, co mu stojí v cestě; všechno, co jenečisté, se tímto procesem zničí. Veškerý život tento proud životodárných energií oslavuje. Během východu Slunce je možné slyšet hudbu. Ranní mantra, která se při Agnihotře zpívá, je esencí této hudby. Podstatou takového proudu energie je tón. Při západu Slunce nastává opačný proces.

Je zajímavé, že slovo ´elektřina´ se zde používá v množném čísle. Pokud zameškáte přesný čas východu nebo západu Slunce, pak se už nejedná o Agnihotra oheň. Popel z takového ohně pak není léčivý.

Jak se Agnihotra provádí?

Nádoba

Pro obřad Agnihotry se používá měděná pyramida o předepsané velikosti a tvaru.

Rýže

Pro Agnihotru, pokud je to možné, se používá neleštěná nebo hnědá celozrnná rýže (natural); používají se jen celá neporušená zrnka. Jsou-li zrnka zlomená, chemická analýza možná rozdíl neprokáže, ale na úrovni jemných energií je struktura jejich energetického pole přece jen narušená. Proto starobylá věda o bioenergii nedoporučuje používat zlomená zrnka rýže během Agnihotry.

Máslo (ghí)

Čisté máslo (nesolené, bez chcemických přísad) z kravského mléka nechte na pánvi a pomalu ho na malém ohni přiveďte do varu. Pravidelně z povrchu odstraňujte bílou pěnu nečistot. Nakonec máslo sceďte přes plátno nebo jemné sítko. Výsledkem bude zlatavé máslo ghí, které v uzavřené skleněné nádobě vydrží neomezeně dlouho. Ghí není nutné uchovávat v ledničce.

Sušený kravský trus

Pro obřad Agnihotra ohně se používá sušený kravský trus, tzv. kravinec.

Jak se suší kravský trus?

Z čerstvého kravince si udělejte placku a nechte ji vysušit na slunci. Kravinec můžete sušit na skleněné okenní tabulce nebo na síťce upevněné v rámu. Usušené kousky kravského trusu se uchovávají pro následné každodenní použití. Kravský trus je lék. Ve všech starých kulturách, mezi Indiány Severní i Jižní Ameriky, ve Skandinávii, v Asii i v Africe se kravský trus používal k celé řadě očistných a léčebných praktik. I ve starých knihách o lidovém léčitelství Evropy lze nalézt mnoho záznamů o účincích kravského trusu. Když se mluví o kravském trusu, jedná se o trus od samce i samice.

Jak připravit oheň

Položte jeden malý kousek sušeného kravského trusu pokapaný máslem ghí na dno měděné pyramidy. Další kousky nalámejte a vzájemně o sebe opřete tak, aby se oheň mohl dobře rozhořet. Další kousek, opět pokapaný máslem ghí, který je už zapálený, vložte doprostřed. Po chvíli se rozhoří všechen kravský trus v pyramidě. Pro rozfoukání ohně můte použít vějíře. Oheň nikdy nezapalujte zapalovačem nebo pomocí jiných hořlavých materiálů.

Množství rýže, které se dá udržet špetkou, tedy palcem, prostředníkem a prsteníkem, tvoří jednu dávku, která se vhodí do ohně. Rýžová zrnka se promíchají s trochou ghí. Oheň zapalte několik minut před přesnou dobou východu nebo západu Slunce. Oheň by měl v okamžiku východu nebo západu Slunce hořet naplno.

 

 

Agnihotra

Přesně v čase východu nebo západu Slunce zazpívejte první část mantry a po slově „Swaha“ do ohně vhoďte první špetku rýže. Potom zazpívejte druhou část mantry a po slově „Swaha“ vhoďte do ohně druhou špetku rýže. Zkuste po každé Agnihotře několik minut zůstat sedět u ohně. Vychutnejte si klid a mír, který po obřadu přichází.

Mantra

Zlatý důl vědění čeká, až ho vědci objeví a budou zkoumat starodávnou vědu o mantrách.

Vibrace existují všude okolo nás. Při podrobnějším zkoumání je nakonec všechno tvořeno z vibrací. Kde jsou vibrace, tam je i zvuk. Pokud takovou mantru zpíváme, aktivují se tím určité hlásky. Když je vyslovíme, vytvoří se určité působení nebo se vyvolají změny v atmosféře. Tím se dosáhne požadovaných výsledků. Všechno má svoji určitou vibraci. Pomocí mantry se dá všechno aktivovat, kontrolovat a měnit.

Z etymologického hlediska slovo ´Védy´ znamená vědění a je sestavené z určitých slovních kombinací, manter. Védy poskytují mnoho praktických návodů pro šťastný život na této planetě. Jedním z nich je pětidílná stezka. Takové štěstí zprostředkovává Jadžna (Homa) oheň, který je pomocníkem na materiální úrovni, jehož základem je Agnihotra.

Když se mantry zpívají ve spojení s Homa ohněm, vibrace manter se uloží do popela a tím se popel stává účinnější. Přišel čas, aby věda prozkoumala popel, který vzniká během Agnihotry. Jakmile vědci zjistí, jaké účinky má Agnihotra popel, pomůže jim to pochopit Agnihotru jako celek se všemi dalekosáhlými důsledky.

Agnihotra je základní Jadžna (Homa)

Jadžna je proces očisty atmosféry pomocí ohně vyladěného na specifický přírodní rytmus. Jejím účelem je očista atmosféry. To znamená, že změna atmosféry způsobí rovněž změny ve fungování životní energie, prány. Prána a mysl jsou dvě strany téže mince, kdy pozitivní změna prány znamená pozitivní ovlivnění mysli. Agnihotra je základním Jadžna obřadem, který je vyladěný na biorytmus východu a západu Slunce.

Agnihotra odstraňuje napětí a úzkost, čistí mysl. Budete-li pravidelně obřad Agnihotry vykonávat, brzy uvidíte, jak ubylo hněvu a chamtivosti, budete se cítit svobodně. Budete šťastnější. Pravidelným vykonáváním Agnihotry zjistíte, že se pohybujete ve šťastné atmosféře. Emoční nestabilita a náladovost odejde a dosáhnete vnitřního klidu a míru.

Ochranná vrstva atmosféry okolo naší planety je velmi tenká. Životní prostředí je znečištěné díky autům, průmyslovým exhalacím. To vede ke znečištění vody, zamoření hlukem, narušení podmořského života potápěním atomového odpadu v mořích, působením radioaktivity na lidské tělo. Nevybíravé mýcení deštných pralesů kvůli těžbě dřeva a bezohlené vrtání do hloubky země k získání surovin pro moderní průmysl, nadměrné používání pesticidů, herbicidů a deodorantů – to všechno má škodlivý účinek na atmosféru. To vše vede ke zvýšenému napětí mysli a častějšímu výskytu nemocí jako jsou neurózy a psychické problémy. To všechno musí zmizet, pokud chceme být doopravdy šťastní.

Agnihotra je proces, který pochází z Véd, tedy z vědy o bioenergii. Slovo ´Védy´ v doslovném překladu znamená ´Vědění, znalost´ a je odvozené ze sanskrtského slovesa ´vid´, které znamená ´vědět´. České slovo věda má stejný původ. Védy samy o sobě jsou nejstarší literární památkou světa.

Védy Agnihotru popisují i jako proces dezinfekce. Pokud se pravidelně provádí, daruje Agnihotra atmosféře, ale i praktikujícímu, mnoho léčivé síly. Na všech kontinentech se vyrábí přírodní léky z Agnihotra popela. To je lékařský aspekt Homa terapie.

Obřad Agnihotry se skládá ze tří částí: spalování určitých organických substancí v měděné pyramidě, zpívání manter a přesného času. Ten vychází z rytmu otáčení Země, východu a západu Slunce. Pokud se přesný čas promešká, pak se už nejedná o Agnihotru.

Účinky vibrací určitých kovů, jako je měď nebo zlato, jsou vědě známé. Když se v měděné pyramidě spaluje určitý materiál za zpěvu určitých manter a v přesném čase východu nebo západu Slunce, nevyhnutelně dojde ke zvláštnímu efektu.

Východ a západ Slunce, je časem pro Agnihotru. Sami si přesný čas pro Agnihotru můžete lehce vypočítat pomocí on-line programu na internetu, viz odkaz na konci knihy. Také vám zde nabídnou program ke stažení, se kterým si tabulku s přesným časem můžete sami vypočítat i bez internetového připojení. Vaše souřadnice si můžete určit například pomocí přijímače GPS.

Rádi vám také pomůžeme při problémech s vypočítáním času. Agnitimer:  www.heigl-verlag.de/agnitimer_en.html

Pokud je to možné, provádějte Agnihotru vždy ve stejném rohu místnosti. Pěstujete-li v této místnosti pokojové rostliny, brzy zjistíte, že Agnihotra dává rostlinnému životu výživné látky. Popel z Agnihotry uchovávejte, aby se mohl použít jako hnojivo pro rostliny. S atmosférou Agnihotry a Agnihotra popelem se dá dosáhnout velké úrody na malé ploše. Chuť, kvalita, barva a množství úrody se zlepšují metodou, která je známá jako farmaření pomocí Homa terapie. Agnihotra je základní Homa oheň.

Pětidílná stezka, která má svůj původ ve Védách, je návodem pro šťastný život.

Prvním aspektem Pětidílné stezky je Agnihotra k čištění mysli prostřednictvím čištění atmosféry.

Je jedno, k jakému náboženskému společenství patříte, jestli jste ateista nebo nevěříte vůbec ničemu. Agnihotra je pomoc na materiální úrovni, ze které budete mít prospěch. Je součástí ajurvédské medicíny a Pětidílné stezky. Pětidílná stezka vede k morálním zásadám, založených na bio-psychologických technikách. Jednoduše začnete obřad vykonávat a tyto znalosti se ve vás začnou samy rozvíjet. Věřte jen tomu, co sami vyzkoušíte. Taková je metoda opravdového vědce.

 

 

 

Co je to HOMA ?

 

 • Slovo HOMA pochází ze sanskrtu. Jeho synonymem je Yajnya (nebo také Yagna). Yajna nebo Homa je technický název pro védskou vědu o bioenergii. Yajna je označením proceu odstraňování toxických částic z atmosféry prostřednictvím ohně. To znamená, že jde o léčení a čištění atmosféry pomocí média - ohně.

 

Vy vyléčíte atmosféru a vyléčená atmosféra vyléčí vás!

 

 • To je ústřední myšlenka Homa terapie. Agnihotra je základem všech HOMA ohňů.
 • Celý návod je ke stažení tady: agnihotra návod.docx (18037)

 

Co je potřeba:

 

 • měděná pyramida; ideální je pokud máte pyramidu určenou jen na Agnihotru a nepoužíváte ji na jiné obřady (viz. Shop)

 • rádiem řízený budík je velice důležitý (má symbol antény nebo zkratku DCF) k tomu, abyste přesně věděli kdy je západ a východ slunce a Agnihotra fungovala. Někdo místo hodin používá laptop i nastaveným programem na východ a západ slunce.

 • sušený kravský trus v bio kvalitě; tzn. že trus nemá být z krávy, která je krmená masokostní moučkou nebo siláží. Trus si můžete koupit, nebo si ho v létě čerstvý nasbírat na louce a usušit

 • ghí; přepuštěné máslo v bio kvalitě je ideální

 • kafr nebo smůlu ze stromů; jako pomoc při zapalování ve špatném počasí

 • dřevěnou nebo měděnou lžičku na ghí (žádný jiný materiál)

 • přírodní rýži v bio kvalitě; tzn. nepředvařenou nebo jinak upravovanou

 • mističku na rýži

 • sirky, ideální jsou krbové protože dlouho hoří; ne plynový zapalovač nebo svíčku

 • tabulku s východy a západy slunce; najděte si GPS místa, kde budete Agnihotru provádět např. u vás na chalupě. Přes navigaci nebo internet zjistěte přesné souřadnice vaší chalupy. Viz Čas. Východy a západy slunce si můžete vytisknout na papír a mít ho na chalupě po celý rok.

 

Postup:

 

 • abyste získali celkový obrázek, jak Agnihotra probíhá, podívejte se na video na konci článku dole

 • největší prospěch z Agnihotry budete mít, pokud se osprchujete nebo alespoň umyjete ruce a opláchnete obličej

 • okolo pyramidy můžete položit šperky, kameny, třeba i láhev s vodou. Vše se vyčistí nabije pozitivní energií.

 • vyzujte si boty, projevujete tím ohni a celému obřadu úctu, pozitivní energie vámi budou lépe proudit

 • připravte si vše potřebné: pyramidu, trus, ghí, lžičku, misku, rýži, tabulku s východy a západy slunce, budík

 • pod pyramidu dejte nehořlavou podložku; sedněte si čelem k východu/ráno nebo k západu/večer

 • trus nalámejte a pomažte ho ghím, vkládejte ho do pyramidy tak, aby uprostřed bylo místo

 

 • do mističky dejte dvě špetky rýže, vyberte polámanou nebo deformovanou rýži; potom rýži promíchejte s trochou ghí a připravte si dvě malé hromádky

 • jeden kousek trusu, na kterém je ghí, si připravte do ruky a zapalte cca 10 minut před východem/západem slunce a vložte jej do pyramidy. Pokud je vítr nebo vlhko, můžete zapálit kousek kafru a vhodit do do pyramidy

 • do pyramidy nesmí spadnout kousek sirky nebo cokoliv jiného, co tam nepatří, do ohně se nefouká. Pokud sedíte venku tak vám možná pomůže kus kartónu, který vás ochrání před větrem při zapalování

 • když oheň hoří, sedíte v klidu se vzpřímenou páteří, nemluvíte, vnímáte klid a ticho

 • vytvořte z prstů pravé ruky špetku; z palce, prostředníčku a prsteníčku a naberte do ní rýži z misky. do  pravé ruky. Přesně při východu/západu zazpívejte mantru a obětujete rýži ohni (vhodíte do hořícího ohně).

 

Mantra:

 

 • pří východu slunce se 1x zpívá mantra: 

Súrjája swáhá (vhodíte rýži) súrjája idam na mama

Pradžápatajé swáhá (vhodíte rýži) pradžápatajé idam na mamá

 • poslech mantry je tady:

Agnihotra Sunrise Chant (Low).mp3 (320947)

 • při západu slunce se 1x zpívá mantra:

Agnajé swáhá (vhodíte rýži) agnajé idam na mamá

 

Pradžápatajé swáhá (vhodíte rýži) pradžápatajé idam na mamá

 

 • poslech mantry je tady:

Agnihotra Sunset Chanting (Low).mp3 (240699)

 • význam slov:

Ágnajé - oheň, swáhá -požehnej, idam na mama - staň se vůle tvá, Pradžápatajé - stvořitel Súrjája-slunce

 

 

Závěr:

 

 

 • v klidu seďte, meditujte, vnímejte a přijímejte čistou energii, která vznikla

 • dýchejte i kouř; Agnihotra působí dobře jak psychiku tak i na fyzické tělo

 • když oheň dohoří, můžete využít velmi pozitivní atmosféry a začít cvičit jógická cvičení - pránájámu

 

 • pokud sedíte v místnosti, můžete kvůli kouři na závěr pyramidu přikrýt kachlem

 • je-li to možné, nechejte pyramidu na místě do příštího západu/východu slunce; pozitivní vibrace z pyramidy budou dál zářit do okolí (několik kilometrů)

 • až před další Agnihotrou vysypte studený popel z pyramidy do nádoby z přírodního materiálu ze skla, hlíny nebo mědi; je vysoce léčivý

 • pyramidu od popela čistěte dřevěnou špachtlí nebo štětcem; ne ostrým kovovým nástrojem, který by pyramidu poškrábal

 

 

Kontakt

Agnihotra Czech

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode