HOMY

 

Jadžny ke zvláštním účelům

Každý, kdo bude chtít praktikovat Jadžny pro zvláštní účely nebo nějaké jiné Jadžny, musí pravidelně provozovat obřad Agnihotry, tedy Jadžny (Homy) při východu a západu Slunce. Agnihotra vytváří základní léčebný a čistící cyklus okolo fyzického těla, ochranný štít z prány a mentální štít. Prána je životní energie, která v nás pulzuje a spojuje nás s kosmem.

Atmosféra, prána a mysl, to je spojení, pomocí kterého se uzdravující působení atmosféry přenáší na mysl. Jakákoliv změna v atmosféře automaticky ovlivňuje i pránu. Prána a mysl se považují za dvě strany téže mince. Pokud je atmosféra znečištěná, způsobuje v mysli zmatek a tlak. Pokud se využije pomoci, jakou Homa oheň na materiální úrovni nabízí, pozitivní účinek se pak přenese i do mysli.

Někteří lidé mají rádi vůni vonných tyčinek. Jakmile se tyčinka zapálí, cítí se lépe. I malá změna v atmosféře působí na mysl. Lidé, kteří žijí v přelidněných městech, touží odjet alespoň na jeden den na venkov. I z této malé změny atmosféry jsou šťastní. Provozování Agnihotra obřadu dramaticky mění atmosféru a přináší čistotu a lásku. Mysl, která je tvořená z jemné substance, se tím sama mění. Pomalu zmizí hněv, potěšení, žádostivost a napětí v mysli. Začnou ubývat staré vzorce chování, které mysl zatěžují.

Aby se ještě víc posílil léčebný efekt v oblasti, kde se pravidelně vykonává Agnihotra, mohou se provádět dva jednoduché Homa ohně:

  • Vyahruti Homa
  • Om Tryambakam Homa

 

 

Vyahruti Homa

Tento Homa oheň se dá praktikovat v kteroukoliv denní nebo noční dobu, kromě přesného východu a západu Slunce, což je čas pro Agnihotru. Oheň se připravuje stejným způsobem jako na Agnihotru.

Zpívají se čtyři mantry. Po první, druhé a třetí mantře se přidá pár kapek másla ghí do ohně. Po čtvrté mantře se přidá do ohně celá lžička ghí.

Tato Homa se dá provádět před začátkem jakéhokoliv shromáždění nebo setkání. Účastníkům vytváří příjemnou atmosféru.

Tento oheň může provádět jednotlivec, ale také rodina nebo skupina lidí. Využijte čas během ohně pro meditaci nebo tak dlouho, jak vám bude příjemné, dokud oheň nezhasne.

 

Om Tryambakam Homa

Při této Homě se používá jen jedna mantra, kdy se přidá jedna kapka ghí do ohně po slově Swaha (čti sváhá). Mantra se zopakuje a opět se přidá kapka ghí do ohně. Takový postup se dá provádět libovolně dlouho. Pokud při provádění této Homy přichází čas východu nebo západu Slunce, pak se v přesném čase na Agnihotru zazpívá mantra, přidá troška ghí promíchaná s trochou rýže do ohně (viz. popis Agnihotra Homy ve 2. kapitole). Je lepší mít na Agnihotru vlastní pyramidu a popel uchovávat zvlášť.

Je výborné provádět tuto Homu v noci v pokoji, kde spí děti. Má na ně blahodárný vliv. Tisíce lidí na všech kontinentech doma pravidelně praktikují Homa oheň, každý večer 15 minut.

V Homa zemědělství se na různých farmách tento oheň provozuje celé 4 hodiny denně, kdy se u něj vystřídá několik lidí. Pokud přijde někdo nový, sedí u ohně jen 15 minut. Příště bude chtít zůstat déle, protože okamžitě ucítí jeho léčebný efekt. Jak už se psalo, tato Homa se může provádět na místě, kde se pravidelně provádí Agnihotra.

Na všech kontinentech existují místa, kde se tento Homa oheň udržuje několik hodin denně a někde se udržuje nepřetržitě. Na jednom místě v Indii (Tapovan u Dhule) se tento Homa oheň udržuje nepřetržitě už dvanáct roků a lidé se u něj střídají po hodině. Někteří u ohně sedí dvě nebo tři hodiny.

Pokud by se vědci zabývali zkoumáním takového místa, objevili by zde velmi silné magnetické pole. Toto magnetické pole se vytváří pomocí Jadžny a má přímé působení na počasí. I o tom se zmiňují staré védické texty.

Sejde-li se dost lidí, můžete se provést 24 hodinová Om Trymbakam Homa při úplňku a novolunní. Úplněk a novolunní je zvláštní čas s obrovským vlivem na psychiku. Anglické slovo ´lunatic´ má význam bláznivý nebo šílený; slovo je odvozeno od ´luny´, což je latinské označení pro Měsíc.

Jadžna pro léčebné účely

Ajurvéda, což je védské vědění o životě, říká, že v čase střídání dvouročních období bude větší výskyt epidemií. Proto se v zájmu celé komunity mají provádět léčebné Homy. Tímto způsobem se v určité oblasti sníží výskyt nemocí. Léčebné Homy mají jak preventivní, tak léčebné účinky. Existují různé léčivé rostliny, které se za zpěvu speciálních manter mohou obětovat ohni. Tím se dosáhne žádoucího efektu, což má za následek snížení výskytu nemocí v určité oblasti. O některých příkladech se ještě bude psát.

Pro určité léčebné účely se společně s některými léčivými oleji může do Jadžna ohně vhodit eukalyptus.

Pokud se do Homa ohně přidá santalové dřevo, čisté přepuštěné máslo a mošus za zpěvu zvláštních manter, je možné ovlivnit velké území nebo celou společnost lidí.

Santalové dřevo přidané do Homa ohně vykazuje překvapivé účinky na mentální potíže.

Indické konopí vhozené do ohně spolu s jinými rostlinami, při dodržení určité disciplíny, působí také léčebně.

Účinky této rostliny se dají zneužít k potěšení osobních smyslů.

Následující metoda vyléčí každou virózu i virové onemocnění svalů nebo kůže.

Smíchejte nevěstin závoj (Gypsofila) a kostival s čistým přepuštěným máslem ghí a kravským mlékem. Zazpívejte určitou mantru a ve stoje pravou rukou obětujte směs Homa ohni. Proč pravou rukou?

Uvádí se, že z rukou svatého člověka vycházejí určité elektrické impulsy. Tyto impulsy jsou srovnatelné s elektrickým napětím. To je důvod, proč se v této metodě má používat pravá ruka.

Když se do Homa ohně přidá šanta kočičí (Nepeta cataria), působí proti alergiím. Rmen sličný, někdy nesprávně označovaný jako heřmánek (Anthemis nobilis) a máta kadeřavá (Mentha spicata), se také dají přidat do Jadžna ohně. Působí dobře proti nachlazení a virům.

Smíchá-li se určitá rostlina se rmenem a ze směsi se připraví čaj, má léčebné účinky. Pokud směs přidáme do Homa ohně, léčí kožní onemocnění.

Jestliže se do Homa ohně za zpěvu určité mantry a ve stoje vhodí citronová tráva  (Cymbopogon citratus), vznikne silný a léčebný účinek. Ten má vliv na nachlazení a nemoci dýchacích cest, jako je bronchitida, černý kašel atd. To samé platí i pro bolesti v krku.

Spalováním dřeva fíkovníku posvátného (Ficus Religosa) v Homa ohni se v okolí odstraní stres a napětí.

Starobylá věda o Jadžnách říká, že některé léčivé rostliny prospívají a rostou jen v prostředí Homa atmosféry.

Existují Homa ohně, které se mohou provádět k posílení nervového systému a při onemocnění mozku.

Díky znečištěnému životnímu prostředí náhle vznikají srdeční onemocnění. I děti trpí srdečními onemocněními, protože je prostředí znečištěné. Jadžna je cestou k nápravě.

Pokus se před Jadžna ohněm zazpívá mantra ´Satyam sharanam gahchami´ (čti satjam šaranam gačchámí), má léčebný účinek na přední část mozku.

Všechny tyto druhy Jadžna ohňů by se měly provádět na místě, kde se pravidelně dělá Agnihotra a nejlépe osobou, která Agnihotru běžně praktikuje. Jenom tak se dosáhne jejich léčebného působení.

Starobylá lékařská věda zmiňuje nemoci ptáků způsobených znečištěným životním prostředím. Jako lék se udává Agnihotra popel. Jeden příklad:

Husy budou přenášet nemoci kvůli znečištěnému životnímu prostředí. Mezi tukovou vrstvou peří a jejich tělem poroste houba.

Kontakt s infikovaným peřím způsobí lidem bolesti hlavy, celkové bolesti, závratě, zvracení, bezvědomí a nakonec ztrátu pohybové koordinace, pokud se nemoc dostane do krve, a nakonec se rozšíří do mozku. Existuje na to nějaká léčba?

Postavte láhev ze zeleného skla naplněnou vodou na sluneční světlo. Druhý den přidejte popel, prášek z Aghihotra Homy. Celé promíchejte, sítkem přefiltrujte zbytky popela a vodu vypijte. Pijte jen džusy a převařenou vodu, jezte jen ovoce, čerstvou listovou zeleninu a dopřejte si hodně klidu.

Jadžna (Homa) je zázračný léčivý prostředek a je také zdrojem materiálního dostatku a vnitřního klidu a míru.

Jadžny na přivolání deště

Je-li dlouhodobé sucho, dá se určitým typem Jadžny přivolat déšť. Některé Jadžny, které umí vyvolat déšť, jsou opravdu krátké a trvají jen jeden den. Existují ale i jiné speciální Jadžny, které musí hořet šest dnů. Takové Jadžny pak vytvářejí množství živin, které pomáhají k dobré úrodě. Mají výborné léčebné a pozitivní účinky. Provádění takové Jadžny vyžaduje speciálně vyškolené lidi, kteří při tom musí zpívat zvláštní mantry s přesnou výslovností. Také se musí dodržovat přísná disciplína. Atmosféra je na místech, kde se takové Jadžny provádí, dokonale čistá a léčivá.

To znamená, že na konci takových Jaždna ohňů se přivolají silné deště, široko daleko od místa, kde se Jadžna konala. Pokud se dosáhne stavu zvlášť čisté atmosféry, mohou lidé spatřit zázračného ptáka Garuda. Tento pták Garuda je pro lidi za normálních okolností neviditelný. Gardua se někdy mylně překládá do evropských jazyků jako ´orel´. V orientu je známý jako mystický pták. Státní indonéské aerolinie mají název ´Gardua Indonesia´. V indické mytologii je Gardua známý jako ´nástroj pána Jadžny´.

Jadžny plodnosti

Existují Jadžna ohně, které se u člověka používají k léčbě neplodnosti. Jsou Jadžny

které se pálí, když si rodina přeje mít mužského potomka (Putra Kameshti). Jsou Jadžny, které se pálí, když si rodina přeje ženského potomka (Kanya Kameshti).

Existují určité Jadžny pro získání a upevnění určitých vlastností budoucích dětí. Takové Jadžny mají různé varianty, které mají za cíl získat zvláštní vlastnosti, které se viditelně projeví u potomků jejich potomků, tzn. u vnuků a vnuček. Pro takové Jadžna ohně se jako nosič informací běžně používá kravské mléko. Budoucí matka pije mléko připravené pomocí léčivých rostlin, ohně a manter.

Jadžny na ovlivnění celé planety

Agnishtoma, Jyotishtom a Somayag (čti agništoma, džotištoma a somajag) jsou určité velmi speciální Jadžny a jejich provádění vyžadují specialisty. Podle Véd Somayag pomáhá léčit díry v ozónové vrstvě, které vznikly působením znečištěného životního prostředí. Při těchto speciálních Jadžnách se ohni obětuje kravské mléko, přepuštěné máslo a určité léčivé rostliny; současně se zpívají určité mantry, které vyvolají žádoucí efekt. Fyzické i jemnohmotné tělo vykonavatele u takového ohně slouží jako nástroj k vyvolání určitých efektů. Pro takové Jadžny se u praktikujícího vyžaduje čistota a předchozí příprava.

 

 

Při obřadu Somayag (Soma Jadžna) se používá rostlina Soma. Soma je popisována jako král mezi léčivými rostlinami. Někteří botanici jsou přesvědčení, že tato léčivá rostlina již dávno vyhynula a neexistuje. Existují ale různé druhy Somy, stejně tak určité náhražky Somy, které se ve výše popsaných Jadžnách používají. Další botanici, kteří se orientují podle doslovných překladů starých textů, se pokoušejí identifikovat Somu jako druh houby. Jiní botanici se domnívají, že se jedná o druh bylinky Efedry, která roste v Himaláji na sněžné hranici. To ovšem není správně. Různé druhy Somy rostou v různých klimatických oblastech.

Zdroj: Šrí Vasant, Homa terapie - naše poslední naděje

Odkaz: somayag.org/

Další informace: www.homaterapie.cz/

 

Kontakt

Agnihotra Czech

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode