Vyahruti

 

 

Vyāhruti Homa (čti vajruty)

Tento Homa oheň se dá praktikovat v kteroukoliv denní či noční dobu, kromě přesného východu a západu Slunce, což je čas pro Agnihotru. Oheň se připraví stejným způsobem, jako na Agnihotru.

Zpívají se čtyři mantry. Po první, druhé a třetí mantře, se přidá pár kapek másla ghí do ohně. Po čtvrté mantře, se přidá do ohně celá lžička ghí.

Tato Homa se dá provádět před začátkem jakéhokoliv shromáždění nebo setkání. Vytváří účastníkům příjemnou atmosféru.

Tento oheň může provádět jednotlivec, ale také rodina nebo skupina lidí. Využijte doby trvání ohně pro meditaci, dokud oheň nezhasne, nebo tak dlouho, jak vám bude příjemné.

 

Záměr

 • Je to velice jednoduchá Homa, vhodná pro začátečníky. Každá Homa velice harmonizuje a pročišťuje vše ve svém okolí.

 • Hodí pro všechny zvláštní události nebo k začátkům něčeho nového

 • Začátek meditace, setkání, začátek nového projektu nebo cesty, začátek sklizně

 • Vhodná na narozeniny a oslavy

 • Dělá se třeba při otevření nové meditační místnosti, nových obchodnchí prostorů, nového bydlení atd…

 • Hodí s k vyčištění místnosti nebo místa (v přírodě), uvolní a rozjasní atmosféru

 • Podporuje růst rostlin

 • Na místech na které je potřeba vytvořit hodně světelné energie, provádějte Vyahruti homu pravidelně. Např, v zemědělství, aby potraviny měly hodně energie (třeba ve skladu potravin) nebo na místech kde se pomáhá lidem (fyzicky, psychicky, duchovně). Na takových místech můžete Vyahruti Homu pravidelně provádět v 10h, 12h, 15h, 18h, 21h.

 

 

Co je potřeba

 • potřebujete pyramidu stejného tvaru, jako na Agnihotru; pořiďte si dvě pyramidy-jednu používejte výlučně na Agnihotru a druhou na Tryambakam nebo Vyahruti Homu

 • sušený kravský trus v bio kvalitě (ne granule)

 • ghí (přepuštěné máslo) v bio kvalitě

 • sirky nebo svíčku (ne plynový zapalovač)

 • měděnou nebo dřevěnou lžičku

 

Postup

 • před Homou se můžete osprchovat, abyste získali co největší užitek; stačí ale i opláchnutí obličeje a rukou
 • zujte si boty, tím prokazujete ohni úctu; můžete si vzít slavnostní oblečení
 • najděte si klidné místo, sedněte si směrem k východu
 • s ghí potřete sušený kravský trus, zapalte ho sirkou (svíčkou)
 • hořící trus vložte do pyramidy pravou rukou
 • nechte oheň rozhořet
 • 1x zazpívejte Vyahruti mantru, při slově SVÁHÁ kapku ghí obětujete ohni, při posledním po slově SVÁHÁ obětujete celou lžičku ghí
 • ohneň necháte dohořet

 

Mantra

Bhūh svāhā, agnaye idam na mama,

bhuvah svāhā, vāyave idam na mama,

svah svāhā, sūryāya idam na mama,

bhūr bhuvah svah svāhā, prajāpataye idam na mama

 

Výslovnost

Bhůůh sváhá (kapku ghí obětujete ohni), agnajé idam na mamá,

buvah sváhá (kapku ghí obětujete ohni), vájavé idam na mamá,

svah sváhá (kapku ghí obětujete ohni), surjája idam na mamá,

bůr buvah svah svahá,(zbytek ghí/celou lžičku obětujete ohni) pradžápatajé idam na mamá

 

 

 

Význam mantry

Slova bhūh ,bhuvah, svah jsou takzvané ,, Vyāhrutis.“ Jsou to mystická slova, mantry, které přineslo Stvoření, univerzum.

Bhūh: Planeta Země, hrubohmotný, fyzický svět

Bhuva: Vzduch, atmosféra, jemnohmotný svět

Svah: Nebe, to co je nad atmosférou

Tyto tři světy sanskrt nazývá ,,loka“ nebo ,,triloka“. Navzájem na sebe působí a ovlivňují se.

Tyto tři světy se zrcadlí v člověku jako tělo, duše a duch. Znečištěná planeta znamená, že škodíme našemu tělu, znečištěný vzduch tlačí naší duši, což ve finále ochuzuje našeho ducha.

Vyāhruti Homa přímo působí, ovlivňuje a čistí tyto tři loky, pomocí ohně je propojuje a léčí.

 

Další mantry a slova

Agnaye: nejvyšší, prapůvodní  světlo (podle starých písem vesmír vzniknul ze světla a zvuku), oheň

Svāhā: uzdrav a požehnej

Idam na mama: tvoje vůle staň se, ne moje

Vāyave: vzduch, vítr, ale také kosmický dech

Sūryāya: Slunce, sluneční bůh

Prajāpataye: jméno nejvyššího stvořitele, pán světa

 

Déšť

Homy mají harmonizační účinek na počasí. Toto vědění je prastaré a ve védických časech ( před několika tisíci lety ) to bylo zcela samozřejmé.

Indiáni Hopi a mniši v tibetských klášterech věděli, že provádění speciálních ohňů a zvuků má vliv na počasí (více tady: cs.wikipedia.org/wiki/Zvon%C4%9Bn%C3%AD_na_mraky). V suchých oblastech věnují zvláštní pozornost Homám, které vytvoří déšť. Na začátku roku 1980 řekl Šrí Vasant Paranjpe, že specielně k vytvoření deště se hodí Vyahruti Homa. 

Díky častému opakování Vyahruti mantry ve spojení s ohněm, se atomy vodíku v atomosféře spojí a postarají se o energeticky bohatý déšť. Takový déšť dopadne jemně na zem tak, že půda má schopnost tuto vodu přijmout a udržet. A co je stejně důležité: takový déšť je čistý a úrodný.

 

Zkušenosti:

Na Homa statku (ekologický statek, který hospodaří funguje podle véd a praktikuje pravidelně Homy) jsme několikrát zažili, že při delším zpívání Vyahruti mantry skutečně přišel jemný déšť. Při dalších dvou seminářích, kde jsme vyučovali Vyahruti, zpívalo 8 a potom 12 účastníků asi 20 minut Vyahruti mantru. Všichni jsme seděli venku pod jasnou oblohou. Pak překvapivě přišela bouřka, která trvala nejméně 30 minut. Po druhé pršelo dokonce dvě hodiny, ale jenom v okruhu 2 kilometrů; opodál už zase svítilo slunce.

Normálně se Vyahruti mantra zpívá jen jednou a déšť nezpůsobí. Jeden účastník nám vykládal, že při provádění Vyahruti Homy a při delším zpívání Vyahruti mantry (až několik hodin) zažil déšť. To se stalo na jedné poušti v Radžastánu v Indii, kde nepršelo 15 let. Po pravidelném provádění Vyahruti Homy po celý týden, začalo několik dnů pršet. Bylo to v lednu a v únoru, tedy mimo čas monzunů, čas deště.

Homy v zásadě nefungují tak, že pokaždé musí pršet. Někteří doma provádějí Homu před blížící se bouřkou. Tím se chrání před silným působením bouřky.


 

Zdroj: heigl-verlag.de/pi1/pd43.html

Informace jsou přeložené z němčiny, kniha: Horst und Birgit Heigel, Agnihtra, Ursprung, Praxis und Anwendungen.

Video: www.youtube.com/watch?v=R2-H8bFH0bs


Video návod:

 

Kontakt

Agnihotra Czech

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode