Pětidílná stezka

 

Pětidílná stezka, která vede ke šťastnému životu.

 

1. Yagna

Terapie Homa je věda o čištění atmosféry působením ohně. Agnihotra Homa (též Yagna, Jagna, Jadžna) je základní Homa oheň, který je založený na biorytmech západu a východu Slunce. Poskytuje výživu říši rostlin, redukuje ze svého okolí nemoci a odstraňuje napětí z mysli. Podle Véd, je Agnihotra základním vědeckým procesem pro bioenergii, medicínu, zemědělství, klimatologie a meziplanetární komunikaci. Praktikuj Yagna oheň.

 

2. Daan

Sdílej svůj majetek v duchu pokory.  Ve finančních záležitostech to vyrovnává nerovnováhu a nastoluje pořádek. To následně vede ke svobodě a nepřipoutanosti ke světovému bohatství. Zjednodušeně: správné dávání.

 

3. Tapa

Disciplína těla a mysli. To vede ke změně postojů naší mysli a našeho těla. Výsledkem je vyrovnaná psychika. Zjednodušeně: sebeovládání.

 

4. Karma

Karma je zákon příčiny a následku. Skrze vědomé jednání (myšlenky, pocity, činy) vytvářejte dobrou karmu, abyste se osvobodili z pout a zátěže negativní karmy. To znamená, že právě dnes si svými činy zakládáte na budoucnost, vy sami vytváříte svůj osud. Vše dělejte s myslí upřenou k bohu, s láskou, bez očekávání výsledku. Zjednodušeně: dělejte karma jógu, nesobeckou službu.

 

5. Swadhyaya

Studujte sami sebe, hledejte pravdu. Pokud doopravdy chcete najít odpověď, ptejte se: Kdo jsem já? Jaký je můj cíl, úkol, poslání v tomto životě? To následně přinese do vaší mysli klid a vyrovnanost, váš život je řízen boží vůlí. ,,Ne moje vůle, ale staň se vůle Tvá."

 

 

Toto je Cesta pěti stupňů (nebo Pětidílná stezka). Začněte s duchovním cvičním ještě dnes. Život vám nebude prodloužen. Toho, co se vám dostává, využívejte moudře v každém okamžiku své existence. Zapojme se do vykonávání záslužných činů, aniž bchom očekávali odměnu v podobě slávy nebo dobrého jména. Žít můžeme pouze v tomto okamžiku. Minulost již neexistuje. Budoucnost ještě nenastala. Nemrhejme drahocennými okamžiky na nepodstatné maličkosti. Dejte se Cestou pěti stupňů a staňte se lepšími členy své rodiny nebo společnosti. Stanete se spravedlivějšími křesťny, judaisty, budhisty, muslimy, hinduisty, zarathustrovci, sikhy, džinisty, ať už je vaše formální náboženství jakékoliv. Můžete být ateisté nebo agnostici a přesto vám bude Cesta pěti stupňů, jež představuje životní model v závislosti na biopsychoogických technikách zjevených prostřednictvím védského poznání, přinese prospěch. K praktikování této cesty není zapotřebí, abyste se zabývali hypotézami o Bohu. Jak začnete s praxí, poznání se vám vyjeví ve vašem vlastním nitru. Věřte pouze tomu, co zažíváte. To je přístup pravého vědce.

Vasant V. Paranjpe

 

 

 

 

 

Kontakt

Agnihotra Czech

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode